[Switch] Splatoon2 [15] 第一頁有巴打精心撰寫嘅攻略

1001 回覆
11 Like 1 Dislike
2017-08-13 03:38:12
美食車蝦叔啲技能卷係有咩用架?

... 唔識日文字 都識睇icon掛?你咁叻淨係睇個icon 已經識?我Q&A 睇撚哂上網又搵唔到先上黎問下姐
上黎問個問題都好似隨時比人屌返轉頭咁
唔想答咪唔好答囉

屌你老母上個post咪有講

咁人地唔係24小時mon post嘛
睇完q&a先問好合理
但要人爬完舊post先問就講唔通

唔係想搵架嗌 另一版啲icon係錢同exp up 你轉另一版見到類似既卷 估都估到係對應返技能黎buff啦下話 仲要惡撚過隻狗

我朋友係我未話佢聽用處前,佢地估係20場內會有卷入面嘅技能效果,即係可以有短期buff咁

估都估到一定啱啦係咪先

我自己就有一路爬住文,所以無乜問題,不過又唔可以要求啲人睇哂前幾個post嘅,就算估完想確認下個答案都好合乎常理

你撞完題mc都會想知道返個答案啦

大家唔使keep住咁火嘅
2017-08-13 03:39:32
話說日本有人測試把雨傘擋到300傷

招對物傷害加強又有多個用處了,不過唔知差距幾多
2017-08-13 03:41:25
http://youtu.be/eCvs3daANSM
呢段片入面有啲小技巧幾好用,後面有啲係魚跑小技巧咁
2017-08-13 03:42:41
今日魚跑維持到14號

點解 勁撚難玩, d武器廢到........


我好奇想知,如果魚跑個4把武器組合任你地揀,唔俾重複,會揀邊4把?

講真打咁多次都唔覺有邊次武器組合真係好難
大家不妨花d時間打下hero mode練練
我印象中冇咩人話難既組合有2個
油轆 雙槍 狙 新手槍
同埋4把按實連射既槍
2017-08-13 03:44:28
美食車蝦叔啲技能卷係有咩用架?

... 唔識日文字 都識睇icon掛?你咁叻淨係睇個icon 已經識?我Q&A 睇撚哂上網又搵唔到先上黎問下姐
上黎問個問題都好似隨時比人屌返轉頭咁
唔想答咪唔好答囉

屌你老母上個post咪有講

咁人地唔係24小時mon post嘛
睇完q&a先問好合理
但要人爬完舊post先問就講唔通

唔係想搵架嗌 另一版啲icon係錢同exp up 你轉另一版見到類似既卷 估都估到係對應返技能黎buff啦下話 仲要惡撚過隻狗

我朋友係我未話佢聽用處前,佢地估係20場內會有卷入面嘅技能效果,即係可以有短期buff咁

估都估到一定啱啦係咪先

我自己就有一路爬住文,所以無乜問題,不過又唔可以要求啲人睇哂前幾個post嘅,就算估完想確認下個答案都好合乎常理

你撞完題mc都會想知道返個答案啦

大家唔使keep住咁火嘅

究竟邊個火先呢?老實講 唔識日文有幾閒 以前玩game無攻略無翻譯都係咁玩啦 而家問一句唔識日文估下icon係咩就發哂爛渣咁 仲要串串貢惡撚到 人地無屌佢老母都衝定出黎攞威咁 究竟有幾玻璃心啊?
2017-08-13 03:46:28
美食車蝦叔啲技能卷係有咩用架?

... 唔識日文字 都識睇icon掛?你咁叻淨係睇個icon 已經識?我Q&A 睇撚哂上網又搵唔到先上黎問下姐
上黎問個問題都好似隨時比人屌返轉頭咁
唔想答咪唔好答囉

屌你老母上個post咪有講

咁人地唔係24小時mon post嘛
睇完q&a先問好合理
但要人爬完舊post先問就講唔通

唔係想搵架嗌 另一版啲icon係錢同exp up 你轉另一版見到類似既卷 估都估到係對應返技能黎buff啦下話 仲要惡撚過隻狗

我朋友係我未話佢聽用處前,佢地估係20場內會有卷入面嘅技能效果,即係可以有短期buff咁

估都估到一定啱啦係咪先

我自己就有一路爬住文,所以無乜問題,不過又唔可以要求啲人睇哂前幾個post嘅,就算估完想確認下個答案都好合乎常理

你撞完題mc都會想知道返個答案啦

大家唔使keep住咁火嘅

估係估到大概
不過人地想知詳情,或者估得啱唔啱都可以問掛
講真如果咁都唔問得我都唔知以後發問標準係咩
2017-08-13 03:47:50
深夜三文好伏

250都有人RUSH企船尾 
2017-08-13 03:49:49
美食車蝦叔啲技能卷係有咩用架?

... 唔識日文字 都識睇icon掛?你咁叻淨係睇個icon 已經識?我Q&A 睇撚哂上網又搵唔到先上黎問下姐
上黎問個問題都好似隨時比人屌返轉頭咁
唔想答咪唔好答囉

屌你老母上個post咪有講

咁人地唔係24小時mon post嘛
睇完q&a先問好合理
但要人爬完舊post先問就講唔通

唔係想搵架嗌 另一版啲icon係錢同exp up 你轉另一版見到類似既卷 估都估到係對應返技能黎buff啦下話 仲要惡撚過隻狗

我朋友係我未話佢聽用處前,佢地估係20場內會有卷入面嘅技能效果,即係可以有短期buff咁

估都估到一定啱啦係咪先

我自己就有一路爬住文,所以無乜問題,不過又唔可以要求啲人睇哂前幾個post嘅,就算估完想確認下個答案都好合乎常理

你撞完題mc都會想知道返個答案啦

大家唔使keep住咁火嘅

究竟邊個火先呢?老實講 唔識日文有幾閒 以前玩game無攻略無翻譯都係咁玩啦 而家問一句唔識日文估下icon係咩就發哂爛渣咁 仲要串串貢惡撚到 人地無屌佢老母都衝定出黎攞威咁 究竟有幾玻璃心啊?

佢係火左d
不過你嗰句又唔係答人問題仲有暗示人地蠢既意思都唔怪得人
2017-08-13 03:51:28

... 唔識日文字 都識睇icon掛?你咁叻淨係睇個icon 已經識?我Q&A 睇撚哂上網又搵唔到先上黎問下姐
上黎問個問題都好似隨時比人屌返轉頭咁
唔想答咪唔好答囉

屌你老母上個post咪有講

咁人地唔係24小時mon post嘛
睇完q&a先問好合理
但要人爬完舊post先問就講唔通

唔係想搵架嗌 另一版啲icon係錢同exp up 你轉另一版見到類似既卷 估都估到係對應返技能黎buff啦下話 仲要惡撚過隻狗

我朋友係我未話佢聽用處前,佢地估係20場內會有卷入面嘅技能效果,即係可以有短期buff咁

估都估到一定啱啦係咪先

我自己就有一路爬住文,所以無乜問題,不過又唔可以要求啲人睇哂前幾個post嘅,就算估完想確認下個答案都好合乎常理

你撞完題mc都會想知道返個答案啦

大家唔使keep住咁火嘅

估係估到大概
不過人地想知詳情,或者估得啱唔啱都可以問掛
講真如果咁都唔問得我都唔知以後發問標準係咩

利申 唔係想搵架嗌 只係我講完個句 條友覆返黎串柒柒咁唔知想點
2017-08-13 03:53:40

佢係火左d
不過你嗰句又唔係答人問題仲有暗示人地蠢既意思都唔怪得人

Ok 我都有錯 就咁完啦 唔想阻住大家巴打討論
2017-08-13 03:57:04
今日魚跑維持到14號

點解 勁撚難玩, d武器廢到........


我好奇想知,如果魚跑個4把武器組合任你地揀,唔俾重複,會揀邊4把?

講真打咁多次都唔覺有邊次武器組合真係好難
大家不妨花d時間打下hero mode練練
我印象中冇咩人話難既組合有2個
油轆 雙槍 狙 新手槍
同埋4把按實連射既槍

我就揀單槍 雙槍 狙 格靈
其實每次都有人話武器難用 打過咁多次 比較麻煩係早幾日 泵狙+近距毛筆果次
2017-08-13 04:00:46
今日魚跑維持到14號

點解 勁撚難玩, d武器廢到........


我好奇想知,如果魚跑個4把武器組合任你地揀,唔俾重複,會揀邊4把?

講真打咁多次都唔覺有邊次武器組合真係好難
大家不妨花d時間打下hero mode練練
我印象中冇咩人話難既組合有2個
油轆 雙槍 狙 新手槍
同埋4把按實連射既槍

無狙就已經好開心
唔係唔識用 而係唔可以狂清怪 又要儲氣好無引
2017-08-13 04:28:38
新手留名

用左幾日覺得無感
早知刷另一頂帽
2017-08-13 04:32:55
http://youtu.be/eCvs3daANSM
呢段片入面有啲小技巧幾好用,後面有啲係魚跑小技巧咁

睇完 我最鍾意睇呢啲 因為技術唔係人人有 但技巧個個都可以學
其實片中大部分技巧玩落應該都會知 但好難一一列出 到最後都係要自己領會
就以魚跑為例 雖然只係普通打電腦mode 我咁長篇廢話 但我仍然有好多技巧未寫哂出黎 而且間唔中我仲學到新玩法可以令我玩得再好啲
雖然打電腦同打人兩者無咩關係 但其中某啲技巧在實戰中不其然可以運用出來 間接將技巧轉化為技術

當然高手可以無視
2017-08-13 04:35:15

入手

邊度有

求注文

1208 5784 3311

2017-08-13 04:48:48
http://youtu.be/eCvs3daANSM
呢段片入面有啲小技巧幾好用,後面有啲係魚跑小技巧咁

睇完 我最鍾意睇呢啲 因為技術唔係人人有 但技巧個個都可以學
其實片中大部分技巧玩落應該都會知 但好難一一列出 到最後都係要自己領會
就以魚跑為例 雖然只係普通打電腦mode 我咁長篇廢話 但我仍然有好多技巧未寫哂出黎 而且間唔中我仲學到新玩法可以令我玩得再好啲
雖然打電腦同打人兩者無咩關係 但其中某啲技巧在實戰中不其然可以運用出來 間接將技巧轉化為技術

當然高手可以無視

已完食   好正 
2017-08-13 05:05:54
http://youtu.be/eCvs3daANSM
呢段片入面有啲小技巧幾好用,後面有啲係魚跑小技巧咁

睇完 我最鍾意睇呢啲 因為技術唔係人人有 但技巧個個都可以學
其實片中大部分技巧玩落應該都會知 但好難一一列出 到最後都係要自己領會
就以魚跑為例 雖然只係普通打電腦mode 我咁長篇廢話 但我仍然有好多技巧未寫哂出黎 而且間唔中我仲學到新玩法可以令我玩得再好啲
雖然打電腦同打人兩者無咩關係 但其中某啲技巧在實戰中不其然可以運用出來 間接將技巧轉化為技術

當然高手可以無視

認同 要試多幾次 比自己慣咁樣用/做
2017-08-13 05:47:25
三文魚裡面,大技招高壓噴槍有冇嘢係唔清得嘅,定係全部都打得?
2017-08-13 06:20:20
XBOXONEX Contana留名噴墨系統啟動,請勿回覆。
2017-08-13 08:30:02
三文魚,歐洲server, 205 落到180

我屌你老母
2017-08-13 08:59:44
如果有野想擺上頭post嘅可以瘋狂正評個留言
(因為我都唔係好得閒追晒個post )
2017-08-13 09:16:57

入手

邊度有

求注文

1208 5784 3311


Alex已加
2017-08-13 09:39:22
2017-08-13 09:47:48
2017-08-13 09:55:14
請問呢度有冇tg group,想搵人一齊玩, ,求加好友
吹水台自選台熱 門最 新手機台時事台政事台體育台娛樂台動漫台Apps台遊戲台影視台講故台感情台潮流台上班台財經台飲食台旅遊台學術台校園台汽車台音樂台創意台硬件台攝影台玩具台寵物台軟件台活動台電訊台直播台站務台成人台黑 洞